Securex

Ochrona obiektów – technologia w służbie bezpieczeństwa

Sterowanie dostępem (inaczej: kontrola dostępu) jest rozwiązaniem pozwalającym na regulację ruchu osób i pojazdów w danym obiekcie lub na danym terenie. Systemy kontroli dostępu wyposażone są w bazę danych, jak i w funkcjonalność archiwizacji zdarzeń związanych z nadzorem obiektu.
Jako eksperci SECUREX.TV jesteśmy świadomi, że nasi Klienci przykładają największą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Konfigurujemy odpowiedni system kontroli, tak aby efektywnie zabezpieczyć teren bądź obiekt przed dostępem osób niepowołanych przy jednoczesnym umożliwieniu dostępu osobom uprawnionym.
W SECUREX.TV polecamy systemy kontroli dostępu działające w oparciu o identyfikację na podstawie zbliżeniowych kart dostępowych oraz stosownych czytników. Karta dostępu pełni wielorakie funkcje: otwiera bramy i drzwi w obiekcie, a także odgrywa rolę rejestratora czasu pracy, będąc jednocześnie identyfikatorem pracownika, zawierającym wszelkie niezbędne dane osobowe. Oferujemy systemy kontroli dostępu działające w oparciu o tradycyjną kartę dostępu, bądź wielofunkcyjne identyfikatory w formie breloczków.

Kontrola dostępu odbywa się z użyciem połączenia internetowego.

Nasze systemy kontroli dostępu, w oparciu o monitoring zdalny, pozwalają na stworzenie sieci obiektów, które fizycznie mogą znajdować się w dowolnej odległości od siebie. Możliwa jest wtedy personalizacja dostępu z perspektywy każdego użytkownika systemu, z wyszczególnieniem pomieszczeń, do których dana osoba uzyskała wstęp. Co więcej, kontrola dostępu może obejmować nie tylko same pomieszczenia, ale też konkretne urządzenia biurowe, takie jak komputery, kopiarki czy drukarki.

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi zaletami systemów kontroli dostępu:

  • kontrola osób upoważnionych do przebywania na terenie firmy bądź jej obszarów objętych szczególną ochroną
  • ograniczenie dostępu do poufnych danych lub wartościowych rzeczy znajdujących się w firmie
  • rejestracja czasu pracy
  • możliwość zdefiniowania różnych poziomów dostępu
  • integracja z systemami alarmowymi
  • zastosowanie elementów identyfikacyjnych systemy kontroli dostępu chroni pracowników i klientów na terenie firmy
  • możliwość dowolnego przetwarzania danych uzyskanych z systemu kontroli
  • możliwość zintegrowania z innymi systemami takimi jak systemy alarmowe, telewizja przemysłowa, sterowanie klimatyzacją itp.
  • możliwość sygnalizowania przypadków nieautoryzowanego dostępu (niewłaściwa karta zbliżeniowa, wejście siłowe itp)
  • system współpracuje z czujnikami otwarcia drzwi i przyciskami ewakuacyjnymi


Jeśli wymienione korzyści są dla Państwa przekonujące i nosicie się z zamiarem instalacji systemu kontroli dostępu, zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Przejdź na górę strony